دکمه توربو turbo در کنترل کولرگازی چه کاری انجام میدهد؟

دکمه توربو turbo در کنترل کولرگازی چه کاری انجام میدهد؟

 

در کنترل های کولر گازی همیشه تعدادی دکمه و جود دارد که ما را سر در گم میکنند و یکی از آن دکمه ها دکمه توربو میباشد که ما در این پست قصد معرفی این دکمه و کارایی های آن را به شما داریم.

درحالت توربو درحین سرمایش و گرمایش کمپرسور برای مدت ۳۰ دقیقه بدون توجه به دمای محیط کارخواهد کرد. بعد از مدت ۳۰ دقیقه دستگاه از حالت توربو خارج شده و به حالت نرمال برمیگردد. دراین حالت بیشترین پرتاب باد توسط فن صورت می پذیرد. این قابلیت به منظور ایجاد تسریع در خنک شدن محیط دلخواه شما در کولرها گذاشتهشده است

درحالت توربو درحین سرمایش و گرمایش کمپرسور برای مدت ۳۰ دقیقه بدون توجه به دمای محیط کارخواهد کرد. بعد از مدت ۳۰ دقیقه دستگاه از حالت توربو خارج شده و به حالت نرمال برمیگردد.

دراین حالت بیشترین پرتاب باد توسط فن صورت می پذیرد. این قابلیت به منظور ایجاد تسریع در خنک شدن محیط دلخواه شما در کولرها گذاشته شده است

عمدتا دکمه TURBO در کولرگازی اسپیلت 

ال جی ، سامسونگ می باشد و کاربرد دارد

 

استعلام کنترل و خرید محصول