• نقاط سرویس دهی کنترل مارکت در تهران و شهرستان ها به شرح زیر میباشد:

  • نقاط سرویس دهی درتهران با پیک به صورت روزانه

  • ودر شهرستان ها همه روزه با پست یا تیپاکس ارسال می گردد.