آموزش نحوه تعویض خازن در سیستم های تهویه مطبوع

آموزش نحوه تعویض خازن در سیستم های تهویه مطبوع
[aparat id=”OJNwG”]

با استفاده از خازن مناسب و طراحي مناسب سيم پيچي ميتوان گشتاور  راه اندازي را به 3.5 تا 4.5 برابر گشتاور نامي رساند.. خازنهاي مورد استفاده در اين گونه موتورها معمولاً از نوع الكترو ليتي ميباشد و ظرفيت آنها نسبت  به خازنهاي روغني بالا است .

استعلام کنترل و خرید محصول